Vårdrapport 2023

Nu undersöker föreningen Frisk & Fri den aktuella vård och behandlingssituationen för drabbade av ätstörningar i hela landet.

De har ordnat en webbenkät där du som drabbad eller anhörig får chansen att ge din bild och upplevelse kring vård och behandling. Du skall som drabbad ha varit i kontakt med vården inom det senaste året eller om du är anhörig skall den du är anhörig till varit i kontakt med vården det senaste året. Du väljer själv vad du vill svara och hur utförligt. Du är anonym.

Era svar ger Frisk & Fri möjlighet att utifrån ett patientperspektiv visa en sammanställning på kunskap, erfarenheter och insikter. Det ger dem även en chans till att stärka sin påverkanskraft vid kontakt med myndigheter, vård och beslutsfattare när de har samlade upplevelser direkt från drabbade och anhöriga.

Tveka inte att klicka på länken och ta chansen att påverka. Resultatet kommer sedan att presenteras i Vårdrapporten 2023.

Länk för dig som drabbad:

https://lnkd.in/d6C6Vgev?trk=public_post-text

Länk för dig som anhörig:

https://lnkd.in/dzug7whF?trk=public_post-text