Tycker du att ni har fått rätt stöd och hjälp när det gäller ditt barns behov för att klara skolan?

Vi vill under trevliga former, bjuda på en fika och smörgåstårta, och informera om vår nya idé – Samverkan för Barns Bästa (SBB).

Vi vill diskutera kraven på stödet ur ett brukarperspektiv, SBB, ”Samverkan för Barns Bästa” är en idé vi har där familjen står i centrum och stödet ges när det behövs och på ett sätt så att det ger effekt. Med ett nära stöd som koordinerar alla kontakter underlättas familjens vardag vilket gör det möjligt för familjen att fokusera på det som är viktigt för dem och att vara förälder till sina barn.

Kom till Bifrost och träffa Jessica Ek, Edwoak och Thomas Jansson, Compassen, som kan berätta mer och är intresserade av att lyssna på vad ni har att säga.

Vi träffas måndagen den 31 oktober kl. 18.00 – 20.00 på Bifrost, Torggatan 1A, Lidköping

Anmäl ert deltagande här