Psykisk hälsa – livets viktigaste ämne

Helena Reje antar ett allvarligt ämne på ett lättsamt sätt och ger deltagarna praktiska verktyg som kan användas i vardagen.

Varmt välkommen till en pedagogisk och tankeväckande föreläsning om psykisk hälsa där Helena Reje inte bara ökar din medvetenhet om psykisk hälsa utan även rustar dig med praktiska verktyg.

Ur innehållet:

• Vad är egentligen psykisk ohälsa och psykiskt välmående?
• Hur kan vi bejaka det psykiska välmåendet?
• Hur kan vi bygga upp en starkare psykisk resurs för att klara livets utmaningar?
• Konkreta tips när du själv inte mår bra eller när du misstänker att någon i din omgivning mår dåligt

När: Onsdagen den 6 december kl. 18 – ca. 19.15
Plats: Röda Kvarn, Torsgatan 8, 531 31 Lidköping
Pris: 40 kr

ALWAYS MIND – en organisation startad av Helena Reje.
Always Mind hanterar, utbildar och vägleder inom psykisk hälsa. Vi är övertygade om att det är medmänniskorna i vardagen som har de bästa förutsättningarna för att fånga upp och inledningsvis ta om hand om det psykiska måendet. Därför vill vi höja den allmänna kunskapsnivån samt inge ork, mod och ord till psykisk första hjälpen. Som en del i det arbetet har vi tagit fram konceptet: Tala, fråga, lyssna och respektera ©.

Boka din plats här

Helena Reje