Ny undersökning visar att elever med NPF hamnar hemma

En fjärdedel av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är hemma från skolan helt eller större delen av tiden. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet Attention.

– Det är en katastrof att en fjärdedel av alla med NPF slås ut ur det svenska skolsystemet. Samhället måste reagera nu, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Sju till nio procent av skoleleverna i Sverige har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel adhd eller autism. Riksförbundet Attentions enkätundersökning, som har besvarats av 2 700 föräldrar, vittnar om en alarmerande situation för den stora gruppen på mer än 100 000 barn och unga.

Enligt underökningen har sex av tio elever med NPF svårt att hänga med i skolan eller ligger långt efter. Hälften av föräldrarna säger att barnen bara till liten del eller inte alls får det stöd och de anpassningar de behöver. Den svåra skolsituationen sätter spår som kan ta lång tid att läka. Sex av tio föräldrar upplever oro för barnens psykiska hälsa kopplat till skolan.

Läs mer här