Hjälp till barn och unga vid psykisk ohälsa i Lidköpings kommun

Många barn, unga och vårdnadshavare har svårt att veta var stöd och hjälp finns vid psykisk ohälsa. Nu inför Lidköpings kommun SAMBU, en modell  som skall förenkla stödet för barn och unga som behöver hjälp.

Välkommen till ett kostnadsfritt informationstillfälle om SAMBU och ställ din frågor.

Anmäl dig här