Öppethus föreläsningar på Familjestödsenheten

Välkomna till Familjestödsenhetens höstprogram 2011
Föreläsningarna är kostnadsfria och ingen föranmälan behövs
Se program i länken nedan