Koppla av dag för kvinnor med adhd problematik. 18 september.

Välkommen till en skön dag som arrangeras av Compassen och Familjestödsenheten.