Välkommen på digitalt informationstillfälle om brukarinflytande!

 Välkommen på digitalt informationstillfälle om brukarinflytande!

Söndagen den 7 februari bjuder Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPHiG) in till ett informationstillfälle om erfarenheter av inflytandearbete, hur man kan jobba med att stärka inflytandet samt en djupdykning i en av metoderna:

Vad är brukarinflytande och varför är det så viktigt?

Hur kan vi jobba tillsammans för att skapa goda förutsättningar för delaktighet och inflytande inom området psykisk hälsa?

Djupdykning i metoden Brukarstyrda Brukarrevisioner: en metod för att undersöka vad brukare, patienter och medborgare tycker om den vård eller insats som de får. Hur går en sådan undersökning till och hur kan den bidra till bättre vård- och stödverksamheter?

Målgrupp: Föreningsföreträdare och föreningsmedlemmar
Tid: Söndagen den 7 februari, kl. 13.00-15.00
Plats: Digitalt. Länk skickas ut innan informationstillfället.
Anmälan: senast 25 januari till sara@nsphig.se

Tillfället är kostnadsfritt!