Föreläsningar och träffar på Famijestödsenheten !

Familjestödsenheten

Indian som skickar röksignaler

Familjestödsenheten i Göteborgs kommun. Vi vänder oss till familjer med barn/ungdomar, som har svårigheter med koncentration/ uppmärksamhet, t ex ADHD/ADD eller har svårigheter med inlärning/beteende och som inte får stöd genom LSS. Diagnos inget krav.


Välkommen till höstens öppna föreläsningar!

Obs, ingen anmälan, fri entré!

Adress: Familjestödsenheten Kruthusgatan 17 plan 6, 411 04 Göteborg


Insatser mot arbete för personer med ADHD/ADD

Helen Berg, arbetsterapeut RehabCenter, Bräcke Diakoni
Onsdagen den 3 oktober 2012 kl 19.00–21.00


Att stärka sin parrelation – när barnen behöver mycket omsorg

Eva Gundahl, socionom/leg. familjeterapeut, Cecilia Stocks, socionom Ågrenska
Onsdagen den 10 oktober 2012 kl 19.00-21.00


Familjeklasser, syftet är att förbättra elevens inlärning och trivsel i klassen, genom ett tätare samarbete med hem och skola

Benita Hansson, specialpedagog Torpaskolan, Örgryte – Härlanda
Onsdagen den 17 oktober 2012 kl 19.00-21.00


Hur kan vi hjälpa och förstå barn och ungdomar med tex ADHD, ADD, trotsigt beteende. För anhöriga och andra som är intresserade.

Johanna Björk ADHD-konsulent Ågrenska
Onsdagen den 24 oktober 2012 kl 19.00-21.00

Utskriftsvänligt program:

Höstens öppna föreläsningar på Familjestödsenheten 2012
(pdf-dokument, 1 Mb, öppnas i nytt fönster)


ÖPPNA FÖRÄLDRACAFÉ MED SYSKONTRÄFF TILL NPF SYSKON

En möjlighet att träffa andra föräldrar/ syskon, umgås och dela erfarenheter. Föräldrar träffas för sig och syskon för sig!
2/10, kl 17.30-19.30, yngre syskon | Anmälan via E-post
14/11, kl 17.30-19.30, tonårssyskon | Anmälan via E-post
21/11, kl 17.30-19.30, unga vuxna, från 18 år | Anmälan via E-post


ÅTERTRÄFFAR

för Er som gått föräldrakurs på Familjestödsenheten 2011 och tidigare.
grundkurs 9/10, kl 13-17 | Anmälan via E-post
tonår 28/11 kl 13-17 | Anmälan via E-post

NYA FÖRÄLDRAKURSER

7-8 november, grundkurs 6-12 år | Anmälan via E-post
4-5 december, tonår | Anmälan via E-post

TONÅRSTRÄFF

23/10 kl 17.30 – 18.30
Gruppverksamhet för tonåringar, ett försök att nå ungdomar från 15 år med ADHD | Anmälan via E-post


Familjestödsenheten – i Göteborgs kommun syfte, är att sprida kunskap om inlärningssvårigheter genom föräldrautbildningar, telefonrådgivning, stödgrupper, stödsamtal, öppet hus och föreläsningar. Vi vänder oss till familjer med barn/ungdomar som har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet ex ADHD/ADD, eller har svårigheter med inlärning eller beteende och som inte får stöd av LSS. Diagnos inget krav. Våra resurser utgår utifrån föräldrarnas frågeställningar och önskemål om innehåll, för att ge bästa möjliga hjälp och stöd.

 

 

Välkommen att kontakta oss på Familjestödsenheten.
Obs, begränsad telefonrådgivning, säkrast tisdag–onsdag.

Tala med Annika Bengtner pedagog eller socionom Anette Jonsson.
Begränsad telefonrådgivning Telefon: 031-15 49 50,
E-posta gärna frågor:
familjestodsenheten@agrenska.se