Q – gruppen

Till dig som är kvinna med adhd liknande symtom inbjuder

Familjestödsenheten och Compassen till

Q –
gruppen 

Kruthusgatan 17, plan 6 

Onsdagen den 9 november kl 18-20

Vi vill gärna veta hur många som kommer så anmäl er snarast till familjestodsenheten@agrenska.se
eller 031-154950

Fika till självkostnadspris.

Väkommen!