Välkomna till Compassen

Compassen är en förening som startade år 2000 och är en gemenskap som anordnar aktiviteter för stora och små drabbade av psykisk ohälsa och deras anhöriga, det är inte ovanligt att föreningens medlemmar har en NPF-diagnos. Föreningen har sitt kontor i Lidköping med drygt 900 medlemmar runt om i Skaraborg. Förutom aktiviteter bedriver även ett omfattande utbildningsarbete och har ett stort intressepolitiskt engagemang för att skapa bättre förutsättningar för barn drabbade av psykisk ohälsa

Berättelsen om Compassen

Idén till föreningen Compassen föddes när en ung elevassistent i slutet av 1990-talet klev innanför dörrarna till skolans värld och fick kontakt med elever och föräldrar.
– Jag hade arbetat några år med lägerverksamhet för barn som på den tiden hade diagnos DAMP inom RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, och såg styrkan som kan växa fram när unga människor möts och har roligt tillsammans. Då väcktes tanken att starta en egen förening i Lidköping för unga med DAMP och deras föräldrar, berättar Anders Abelsson grundare och initiativtagare till Compassen.

I sin yrkesroll som elevassistent till en kille med DAMP hade Anders lärt känna föräldrar med barn som fick hjälp av Lidköpings Habilitering – barn och ungdom.
– Jag ville göra något och började höra mig för med några av föräldrarna. De nappade på idén och hjälpte till att involvera Lidköpings Habiliteringen barn och ungdom, som i sin tur hjälpte till att skickade ut den första inbjudan till cirka 15 föräldrar i Lidköping. Det blev startskottet som ledde till att vi bildade en förening år 2000, berättar Anders.

Dampens Hus i Lidköping

Efter ett inspirationsbesök hos Dampens Hus i Göteborg var Dampens Hus i Lidköping kort därefter ett faktum.
– Föreningen var öppen för alla, även om den då hade viss inriktning mot DAMP och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), minns Anders.

Föreningen är uppbyggd helt genom ideella krafter och det finns ingen anställd personal. Det är bidragsgivare som hjälper till att finansiera aktiviteter och fortsatt utveckling.
– Föreningen växte och vi blev fler och fler medlemmar. De flesta kommer från Lidköping med omnejd, men vi har även haft medlemmar från Boden och Malmö, berättar Anders.

Initiativtagare till återkommande unik kartläggning

2002 gjorde Compassen en kartläggning över hur situationen såg ut för en del barn och föräldrar i Lidköping där NPF fanns.
– Den kartläggningen visade på barn som var avstängda och inte fick komma till skolan. Det saknades åtgärdsplaner och situationen var väldigt ansträng för barnen och föräldrarna, menar Anders.

Kartläggningen fick ett stort genomslag i Sverige och uppmärksammades som riksnyhet, i SVT och debattprogram. Dåvarande barnombudsman Lena Nyberg besökte Lidköping för att ta del av rapporten och i riksdagen använde en ledamot materialet som underlag vid framställan av en ny motion, berättar Anders.

Compassens kartläggning växer och blir mer omfattande för varje gång och inför varje riksdagsval genomförs en ny kartläggning. Föreningen arbetar också aktivt med opinionsbildning och verkar för debatt och utveckling inom området.

Namnbyte till Compassen

2005 var det dags för föreningen att byta namn. Målet var att finna ett namn som bättre beskrev föreningens verksamhet.
– Vi försöker alltid hitta vägar framåt och hos oss är alla välkomna. Det finns familjer som känner sig vilsna och som inte vet var de kan få hjälp och stöd. Här försöker vi vara en vägvisare med målet att hjälpa barn, ungdomar och föräldrar att ta ut en kompassriktning. Därför passade namnet Compassen bra, menar Anders.

Lägeraktivitet

Under åren 2001-2010 fanns det ett sommarläger i Lidköping på Sjölundas semesterby. Compassen var involverad på flera sätt och många av våra medlemmar deltog.
– Jag minns att flera ungdomar berättade att de började räkna ner direkt efter att de lämnat lägret för att få komma tillbaka nästa år. Dessa läger betydde väldigt mycket för våra ungdomar, minns Anders.

Fokus psykisk ohälsa

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever allt fler barn och unga psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga med psykisk ohälsa fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär.
– Många kanske tror att man måste ha en diagnos för att vara medlem hos oss, men så är det inte. Vi är förknippade med NPF, vilket också är vår största grupp av medlemmar, men vi ser hur psykisk ohälsa och ångestproblematik sprids bland våra unga, oavsett NPF-diagnos eller inte. Detta är något vi behöver prata mer om.

Compassen arrangerar anhörigträffar och finns där för att stötta barn och ungdomar i flera olika situationer.
– Vi är alla olika med olika förutsättningar och det viktiga är att fånga upp våra barn och se vad de behöver. Därför är det viktigt att driva vår förening vidare och fortsätta finnas där för de unga och deras föräldrar, avslutar Anders.

Viktiga händelser i Compassens historia

1999 – Tillsammans med Barn och Ungdomshabiliteringen i Lidköping arrangeras ett antal träffar
2000 – Föreningen Dampens Hus grundas
2001 – Lägerverksamhet startar på Sjölunda
2002 – Första kartläggning om situationen för barn med DAMP genomförs och lanseras
2003 – Andra kartläggning om utmattning bland anhöriga genomförs och lanseras
2005 – Föreningen byter namn till Compassen
2010 – Compassen startar kampanjen Powered By ADHD
2011 – Barn- och äldreminister Maria Larsson besöker Compassen
2013 – Tilldelas Vitsippspriset av Kristdemokraterna Lidköping
2015 – Tilldelas Folkhälsopris av Lidköpings kommun
2021 – Compassens största kartläggning bland 445 familjer genomförs
2023 – Föreningen når 921 medlemmar
2024 – Compassen är med och grundar och ansluter sig till NSPH Skaraborg

 

BLI MEDLEM I COMPASSEN

 

 

Styrelsen i Compassen Lidköping 2023

Malin Alvarsson

Ordförande

Mikael Persson

Ledamot

Anders Abelsson

Ledamot

Ida Svensson

Ledamot

Robin Auguctuc

Ledamot

Nadine Milton

Ersättare

Fanny Wettervik

Ersättare