Välkomna till ett Personcentrerat samtal

I den reviderade ”Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP)” och ”Överenskommelsen Samverkan för Barn och ungas hälsa” lyfter man i Västra Götaland fram det personcentrerade arbetssättet.

SYFTE: Information och samtal, tidigare länsövergripande SIP-samordnare i Västra Götaland Jessica Ek informerar

MÅLGRUPP: Patient-, brukar- och anhörigföreningar i Västra Götaland.

TID: 12 oktober kl.18.00-20.00

PLATS: Bifrost, Torggatan 1, Lidköping

ANMÄLAN: Frågor och anmälan sker till thomas.jansson@compassen.se
 
Vi bjuder på fika!
Här kan du ladda ner inbjudan som PDF