Compassens kartläggning 2021 publiceras!

Compassen har sedan våren 2021 arbetat med att kartlägga hur situationen ser ut för familjen när ett barn drabbas av psykisk ohälsa. Här släpper Compassen sin första rapport som beskriver situationen i Skaraborg. Materialet finns tillgängligt att bryta ned på kommunnivå för den som är intresserad. Compassen fortsätter nu sitt arbete med att bearbeta data för att ta fram en slutrapport.

Compassen Kartläggning Skaraborg