Öppethus föreläsningar på Familjestödsenheten!

Hösten 2010

Familjestödsenheten inbjuder föräldrar och andra intresserade till öppna föreläsningar.

 Adress: Kruthusgatan 17 plan 6
 411 04 Göteborg (nya posthuset)

 Onsdagen den 29 september 2010
 kl 19.00-21.00

Barn och ungdomar med ADHD utan hyperaktivitet
Malene Larssen, förälder, lärare och författare

 
Onsdag den 6 oktober 2010
kl 19.00-21.00

Unga män med ADHD berättar om sin uppväxt och vuxenliv.


 
Onsdagen den 13 oktober 2010
kl 19.00-21.00

Hur mår föräldrar?
Helena Fagerberg – Moss psykolog, berättar om sina erfarenheter av möten med föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder. 

 


 
Onsdagen den 20 oktober 2010
 kl 19.00-21.00

Kom med på besök till Minnesverksta´n  en berättelse för stora och små om minnets funktion i inlärningsprocessen.

Psykolog Ulla Holmqvist


 Obs!! Ingen föranmälan eller kostnad!
Välkomna!


Familjestödsenhetens –
i Göteborgs kommun syfte är att sprida kunskap om inlärningssvårigheter genom föräldrautbildningar, telefonrådgivning, stödgrupper, stödsamtal, öppet hus och föreläsningar. Vi vänder oss till familjer med barn/ungdomar som har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet ex ADHD/ADD, eller har svårigheter med inlärning eller beteende och som inte får stöd av LSS.
Diagnos är inget krav.

Välkommen att kontakta oss på Familjestödsenheten, för mer information tala med Annika Bengtner pedagog eller socionom Anette Jonsson. Begränsad telefonrådgivning.
 T. 031-15 49 50,  e-post:
familjestodsenheten@agrenska.se / hemsida www.agrenska.se